Katolička Porta - Leon Šurbanović

Priča vezana za katoličku portu je da se u sklopu svake crkve nalazilo i groblje, a nekada ih je u centru bilo čak devet.
Ta kocka koja se danas nalazi u Katoličkoj porti je zapravo kocka koja je bila vezana za groblje. U starom Novom Sadu, pre 200-300 godina, došla je direktiva da se groblja izmeste iz centra grada.

Interesantno je to što je ovaj deo i danas miran, jer traži mirnoću, jer je nekad i sam bio groblje.  


Govori:  Leon Šurbanović, udruženje UGRIP