Gradska Kuća - Miroslav Farkaš

Zlobnici kažu da je Gradska kuća replika Gradske kuće u Lincu. Ona je najinteresantnija zbog zvona „Matilda“ koje se nalazi u njenom tornju, na samom vrhu. Taj toranj nema samo vizuelnu funkciju, već je služio i kao osmatračnica za požare. U slučaju požara, tamo bi uvek dežurao stražar sa ogradicom oko tornja. Ukoliko bi izbio požar u nekom delu grada, određenim načinom zvonjave Matilde, tačno se znalo gde gori. To zvono je nestalo u toku ratova, jer je pretopljeno u municiju i topove. Matildu je ponovo povratio određeni dobrotvor, ne zvoni sada, ali tu je, kao neka opomena.


Govori: Miroslav Farkaš, novinar- istraživač, direktor Centra za revitalizaciju kulturno istorijskog nasleđa - CERKIN