Almaška crkva - Miroslav Farkaš

Mnogi naši sugrađani ne znaju da imamo u gradu samo dva objekta koji su kategorizovani kao kulturna dobra od izuzetnog značaja, a jedno od njih je ikonostas Almaške crkve. Najbitniji lokaliteti u Novom Sadu su Almaška i Uspenska crkva. Ikonostas Almaške crkve je nešto svojstveno za srpsko stanovništvo nastanjeno u Vojvodini koje se nalazilo pod Habzburškom monarhijom. To je čuveni Panonski barok, kojim se razlikujemo i ponosimo. To su ikonostasi iz 18. veka, barok mešavina sa klasicizmom, urađen od strane poznatih drvorezbara, ikonopisaca, što se provlači u udžbenicima istorije umetnosti, ne samo našim, već i u Evropi. 
 
 

Najveća crkva u Novom Sadu


Inače, mnogi ne znaju da je Almaška crkva inače najveća crkva u Novom Sadu. Zanimljivo je kako je nastala. Novi Sad je nekada bio policentrični grad. Postojao je Katolički centar, današnji Trg Slobode, gde su živeli Katolici. To je i danas vidno: Katolčka crkva sa dve najlepše zgrade pored koje su Katoličke štedionice. Srpski deo je bio oko gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, Saborne crkve, Vladičanskog dvora i Matice Srpske.
 

Selo Almaš 

Almašani kad su došli u ove krajeve, naselili su se u periferiji, današnjem Almaškom kraju, iz sela Almaša, koje danas više ne postoji. Almašani su često imali sukobe sa starosedeocima koji su imali izražen podcenjivački stav prema tim dođošima i sa omalovažavanjem su se odnosili prema njima. Inat je proradio kod Almašana i u inat centru grada su napravili najveću crkvu – Almašku crkvu.

Govori: Miroslav Farkaš, novinar- istraživač, direktor Centra za revitalizaciju kulturno istorijskog nasleđa - CERKIN