Muzej Vojvodine - O Rimskim Šlemovima

Muzej Vojvodine ima postavku na par hiljada metara kvadratnih, to je stalna postavka nastala devedesetih godina i koja je u tom trenutku bila najmodernija postavka u bivšoj državi. Ona pokriva period od paleolita zaključno sa početkom 20. veka, koji priča priču o životu ljudi na teritoriji Vojvodine. Deo stalne postavke se odnosi na arheologiju, iz perioda kada je Muzej nastao, 1947. godine, iz zbirki Matice Srpske, kao Vojvođanski muzej. Ideja je bila da to bude Muzej koji će predstaviti život svih naroda i narodnosti na teritoriji Vojvodine, od prvog naseljavanja ovih prostora do danas.
 

Ono što znamo je da su rimski šlemovi izloženi u Muzeju Vojvodine iz prve polovine IV veka, zbog pronađenog natpisa na njima na latinskom - VICIT (LIC)INIANA. Ovaj natpis upućuje na ime jednog od pretendenata na rimski presto, Licinija, koji se borio sa budućim carem, Konstantinom Velikim oko prevlasti. U velikoj bici koja se odigrala kod Cibala (današnji Vinkovci u Hrvatskoj), Licinijeva vojska je izgubila i krenula da se povlači prema Sirmijumu, velikom rimskom gradu. Pretpostavljamo da su ovi šlemovi pripadali konjanicima, nekome od visokih vojnih oficira. Šlemovi su proizvedeni specijalno po narudžbini u nekoj od vojnih radionica, naručene od cara za postignute posebne zasluge.

Govori: kustos Tijana Stanković Pešterac