Verski Tornjevi - Miroslav Farkaš

Novi Sad je nastao u koktelu nacija, naroda i vera. Vi i sada imate oko osam različitih verskih tornjeva, što ne postoji nigde u svetu. Prag možda ima 365 tornjeva, ali su to uglavnom tornjevi katoličke i protestanske crkve, a u Novom Sadu postoji tri pravoslavna tornja, katolički, kalvinistički, koji je takođe raritet zbog čička na vrhu. Ova crkva se nalazi u Papa Pavla. Ne nalazi se nijedan krst u njoj, a hrišćanska je crkva.


Evangelistička crkva (slovačka crkva) nalazi se u Jovana Subotića ulici, a preko puta nje se nalazi grko-katolička. Malo dalje je Katedrala. Najstarija je mala crkva u Futoškoj ulici. Tu je i Sinagoga i ove manje, koje nemaju tornjeve, metodisti, adventisti itd. Verski turizam je u svetu u porastu, verski objekti predstavljaju zanimljive kulturno-istorijske spomenike. Vi kada sa Petrovardinske tvrđave pogledate panoramu Novog Sada, tornjevi štrče, ali to nisu tornjevi jedne vere i jedne denominacije, nego ih ima sigurno osam različitih, plus tri srpska i dva katolička.

Govori: Miroslav Farkaš, novinar- istraživač, direktor Centra za revitalizaciju kulturno istorijskog nasleđa - CERKIN