Priča o Podgrađu - Miroslav Farkaš

Podgrađe je najočuvanija barokna celina, ne u Srbiji, nego u okolini. Izgrađeno je krajem 17. veka, a očuvano upravo onako kako je i napravljeno, uz tragove vremena kao što su pukotine.

U Beogradskog ulici postoji zgrada šajkaškog bataljona. Šajkaši su bili srpski vojnici u službi Habzburške monarhije, kasnije Ugarske, specijalci. Nije mogao svako da bude pripadnik Šajkaške vojske; morao ja da poseduje snagu, određenu konstituciju. Oni su bili visoki, jaki, a na balovima glavni frajeri. 


Balovi su se na Tvrđavi održavali u oficirskom bataljonu. Sve frajlice bi se na balovima otimale da ih baš Šajkaš zamoli za ples. Oni su imali svoju zgradu sa desne strane u Beogradskoj ulici. Nenametljiva zgrada, zanimljive ulazne kapije sa dva lava, nakostrešena. Ti lavovi poseduju veoma zanimljive atribute. Ostaviću svakom posetiocu da poseti i pozabavi se ovim atributima, jer su zaista za prepričavanje. Naglašeni atributi su inače odraz nepobedivosti ratnika - lavova.

Govori: Miroslav Farkaš, novinar- istraživač, direktor Centra za revitalizaciju kulturno istorijskog nasleđa - CERKIN